W ramach inicjatywy „Wiecznie młodzi –działania edukacyjne i rekreacyjne służące aktywności i integracji osób starszych i młodszych” Stowarzyszenia Ekologiczno –Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” zapraszamy na: 

5-7.08.2022r.

Spacery zorganizowane w ramach Romantycznej Lanckorony „Integracja międzypokoleniowa oraz integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego , promowanie obszaru , podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska” współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywioły.

9-11.12.2022r.

Spacery zorganizowane w ramach XIX Zimowego festiwalu Anioł w Miasteczku.

05.08/ 12.08 /26.08/ 28.09.2022r.

Odbędą się szkolenia przewodników turystycznych, których
celem będzie przygotowanie zainteresowanych osób do oprowadzania po terenie każdej z gmin
należących do LGD, ze szczególnym uwzględnieniem Lanckorony. Szkolenie przeprowadzi osoba ,
które posiada wiedze na temat historii poszczególnych miejsc w 4 gminach .Szkolenia odbędą się w różnych miejscach na terenie 4 gmin LGD.

4.11/ 12.11 /08.12/ 09.12.2022r.

Odbędą się szkolenia przewodników turystycznych, których celem będzie przygotowanie zainteresowanych osób do oprowadzania po terenie każdej z gmin należących do LGD, ze szczególnym uwzględnieniem Lanckorony. Szkolenie przeprowadzi osoba , które posiada wiedze na temat historii poszczególnych miejsc w 4 gminach. Szkolenia odbędą się w różnych miejscach na terenie 4 gmin LGD.

11.12/ 16.12.2022r. /20.01.2023r.

Odbędą się szkolenia przewodników turystycznych w grudniu 2022 r. oraz styczniu 2023 r., których celem będzie przygotowanie zainteresowanych osób do oprowadzania po terenie każdej z gmin należących do LGD, ze szczególnym uwzględnieniem Lanckorony. Szkolenie przeprowadzi osoba , które posiada wiedze na temat historii poszczególnych miejsc w 4 gminach. Szkolenia odbędą się w różnych miejscach na terenie 4 gmin LGD.

28.08.2022r.

Wystawa z żywymi obrazami „Pamięć Rzeczy” w Stryszowie.
Wystawa dotyczy działającego w Stryszowie od XVII wieku Arcybractwem Matki Boskiej Pocieszenia. Poprowadzi historyk Mirosława Płonka.

09.12.2022r.

Wystawa „Dwór w Lanckoronie- historia nieznana”. Zadaniem wystawy jest
przybliżenie mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Lanckoronę nieznanej dotąd historii budynku
dworu w Lanckoronie. Na wystawie zaprezentowano 20 plansz ze zdjęciami prezentującymi historię
dworu, historię jego remontu.

20.12.2022r.

Wystawa „ Mucharz plastycznie”. Głównym celem projektu jest utrwalenie na fotografii
najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych gminy Mucharz, a także jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez zdjęcia o charakterze plastycznym i artystycznym.

16.01.2023r.

Wystawa „ Szanujmy wspomnienia” o godz. 14.30 wystawa zorganizowana przez Werandę
Anieli- Katarzynę Baran. Dzieci zebrały informacje od swoich dziadków na temat ich życia i
wspomnień, a potem stworzyły wspólnie z prowadzącą wystawę dawnych pamiątek, urządzeń, zdjęć
oraz portretów swoich dziadków.

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu grantowego pt. Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne, współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywioły. W ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inicjatywy „Wiecznie młodzi –działania edukacyjne i rekreacyjne służące aktywności i integracji osób starszych i młodszych” Stowarzyszenia Ekologiczno –Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” zapraszamy na: Spacery zorganizowane w ramach Romantycznej Lanckorony 5-7. 08.2022r. więcej informacji na plakatach oraz stronie WWW.aniolwmiasteczku.pl „Integracja międzypokoleniowa oraz integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego , promowanie obszaru , podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska” współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywioły