Anioł w miasteczku

Festiwal 6,7,8.12.2019

Artur Brocki

Małgorzata Kowalczyk- Mysza

Stowarzyszenie 3 Wionki

Artur Brocki

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu grantowego pt. Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne, współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywioły. W ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.