z PROJEKTu GRANtowego

Letnie Anioły 12/13.06.2021 & 19.06.2021

„Letnie anioły” to wydarzenie letnie nawiązujące do zimowego festiwalu ” Anioł w Miasteczku”, który odbywa się od 17 lat w Lanckoronie . To festiwal dobra, dzielenia się , pozytywnych akcji- w wielu miejscach odbywają się warsztaty, koncerty, wystawy, przygotowywane są guesty anielskie, czy anielskie trasy spacerowe . Wydarzenie odbyło się w dniach 12/13.06.2021 oraz 19.06 2021.  Letnie anioły to wydarzenie skierowane głównie do dzieci i młodzieży, rodzin. Podczas 2 dniowego wydarzenia , odbyły się warsztaty 3 edukacyjne ( każde warsztaty około 2 godziny zegarowe). Te warsztaty stały się wizytówką Lanckorony. Były to warsztaty ceramiczne w Galerii Farfurka, wycinanki Lanckorońskiej w Leśnym Ogrodzie oraz malarskie w Zagrodzie Ławeczki. Łącznie w warsztatach wzięło udział 29 osób. Były prowadzone przez artystów i edukatorów.
Bardzo ciekawym i wyczekiwanym wydarzeniem był Zielony Anioł w artystycznej stodole Ani i Andrzeja Ciecieregów. Podczas 2 dni prezentowane były Anioły Justyny Mielcarek, fotografie „Roku w Lanckoronie”, prace podopiecznych Werandy Anieli Kasi Baran, film animowany Szymona Barana, odbyły się warsztaty wicia romantycznych wianków z Martą Tatką.
Warsztaty były sfotografowane i filmowane, a następnie wykonany filmik Lenie Anioły. Na materiałach można zobaczyć zdjęcia z wielu odbywających się wydarzeń.
W projekt zostały zaangażowane środki własne oraz wkład osobowy Gościńca 4 Żywiołów.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

plakat wydarzenia

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu grantowego pt. Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne, współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywioły. W ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.