PROJEKT GRANtowy

Opis projektu

Jest to projekt służący stworzeniu i  wyeksponowaniu zasobów i walorów kulturowych obszaru LGD związanych z watkami sakralnymi. To też tworzenie wspólnej przestrzeni artystycznej poprzez poszukiwanie śladów Aniołów w malarstwie, muzyce, historii i pokazanie fenomenu zimowego festiwalu „ Anioł w Miasteczku”, który odbywa się na terenie LGD. Wydarzenie to bardzo mocno promuje zasoby kulturowe naszego regionu-szczególnie Lanckoronę , która jest przede wszystkim znana z wyjątkowej architektury drewnianej, walorów historycznych. To opowieść o Matce Boskiej Anielskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej , aniołach Karola Malczyka oraz Dzwonie Anielskim i zimowym festiwalu Anioł w Miasteczku- historia miejsc opowiedziana przez ludzi, miejsca , zabytki, legendy. 

Realizatorem projektu grantowego „ Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne” było Stowarzyszenie Ekologiczno-kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”

CEL: Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.

zrealizowane działania

Zebranie i opracowanie materiałów nt. historii zimowego festiwalu „ Anioł w miasteczku wydarzeń odbywających się podczas festiwalu , faktów związanych z postaciami biblijnych Aniołów oraz motywem anioła zarówno w sztuce dawnej jak i obecnej w naszym regionie . Zebrano materiały zdjęciowe oraz filmiki i relacje znajdujące się na stronie youtube.  

Prace redakcyjne związane były z zebranymi materiałami, ponieważ były opracowywane i pisane przez kilka osób, konieczna była redakcja tekstów, ujednolicenie stylu, korekty tekstowe. Zredagowane teksty zostały umieszczone jako materiały na przygotowanej stronie www. 

Wykonanie strony www/ fb z multimedialną prezentacją- została stworzona strona www.aniolwmiasteczku.pl strona zawiera informacje nt. historii zimowego festiwalu „ Anioł w miasteczku” , wydarzeń odbywających się podczas festiwalu , faktów związanych z postaciami biblijnych Aniołów oraz motywem anioła zarówno w sztuce dawnej jak i obecnej w naszym regionie . Zamieszczono materiały zdjęciowe oraz filmiki i relacje znajdujące się na stronie youtube. Wykonano galerie zdjęć.   

Wykonano ulotkę informacyjną związaną z tematem aniołów, w ulotce zamieszczono poprawiony i zweryfikowany Quest Anielski. Wydrukowano 1000 sztuk ulotki.

Przygotowano i przeprowadzono happening ” Powietrze- domem aniołów” w dniu 8.06.2019 roku w Lanckoronie. Najpierw został opracowany scenariusz wydarzenia, następnie do udziału w happeningu zaproszono młodzież i dzieci ze szkół z Lanckorony. Już podczas happeningu , który odbył się na lanckorońskim rynku w wydarzenie włączyli się dorośli i całe rodziny z dziećmi, w tym również turyści.

Przygotowano i przeprowadzono konkurs fotograficzny „ Anielska Lanckorona” skierowany do ogółu społeczeństwa w tym artystów i fotografików z terenu całej Polski. Każdy uczestnik mógł  zgłosić do konkursu od 2 do 4 zdjęć zrobionych podczas Zimowych festiwali „Anioł w Miasteczku” organizowanych na przestrzeni lat od 2004 do 2018 .

Zorganizowano wystawę obrazów Anioły Jerzego Koleckiego- podczas zimowego festiwalu Anioł w Miasteczku w dniu 8.12.2018 zorganizowana została wystawa obrazów JERZEGO KOLECKIEGO „Spotkanie z aniołami”. Artysta był jednym z twórców Teatru Lalek Rabcio i długoletnim jego dyrektorem. Na wystawie zaprezentowanych zostało 13 obrazów, wystawie towarzyszyła krótka prezentacja na temat artysty.

Zorganizowano występ artystyczny podczas zimowego festiwalu „Anioł w Miasteczku” , który towarzyszył wystawie „ Anioły” J. Koleckiego”. Ludzie chętniej uczestniczą w takich wydarzeniach , którym towarzyszy muzyka.

Przeprowadzono konkurs plastyczno- pisarski  dla młodzieży z terenu LGD G4Ż pt ” Anielskie przesłanie „. Prace zostały prezentowane podczas wydarzenia „ Letnie Anioły w dniu 8.06.2019 w Lanckoronie , podczas wydarzenia wręczono nagrody uczestnikom konkursu. 

Spotkanie podsumowujące projekt- celem spotkania była prezentacja rezultatów projektu- zebranych materiałów , wykonanej strony www. W spotkaniu uczestniczyło 28 uczestników. 

Podsumowanie projektu

Zapraszamy na podsumowanie projektu „Aniołowo-wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne”, które odbędzie się 8.09.2019 o godz. 17.00 w LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia i efekty realizacji projektu, prezentacja stworzonej strony www.aniolwmiasteczku.pl oraz wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Anielska Lanckorona”

Zapraszamy!

Konkurs fotograficzny

Anielska Lanckorona

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt : „Anielska Lanckorona”.

Regulamin konkursu dostępny ponieżej..

zapraszamy

Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Anielskie Przesłanie”.

Regulamin konkursu dostępny ponieżej..

letnie anioły

Happening

Podczas wydarzenia ” Letnie Anioły ” zorganizowanego w Lanckoronie w dniu 8 czerwca 2019 wręczone zostały nagrody w konkursie plastyczno- literackim ” Anielskie Przesłanie”. Został też zorganizowany happening pt ” Powietrze domem Aniołów ” w którym wzięła udziała młodzież szkoły w Lanckoronie oraz dzieci , osób dorosły uczestniczące w Letnich Aniołach. Happening został przygotowany przez p. Jolantę Hytkowską – Fąfarę 

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu grantowego pt. Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne, współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywioły. W ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.