PROJEKT GRANtowy

Opis Grantu z UM

W ramach projektu „Romantyczne i Anielskie Festiwale Lanckorony”  podczas organizowanych trzech festiwali  – Letnie Anioły, Romantyczna Lanckorona, Anioł w Miasteczku w Lanckoronie odbyło się 9 warsztatów twórczych- ceramiczne, wycinanki , malarskie , kobiece- świadomego oddechu, kiszonek , biżuterii oraz anielskich atrybutów, wicia  świątecznych wianków i aniołów malowanych na deskach. 

Warsztaty i wydarzenia, koncerty podczas festiwali zostały zaprezentowane w formie krótkich 2 filmików promocyjnych:

Odbyły się 2 koncerty w ” Live PaintingArt & Music” podczas sierpniowej Romantycznej Lanckorony i koncert „Koleda Nocka ”  podczas zimowego festiwalu ” Anioł w Miasteczku”.  Ciekawą formą poznawania Lanckorony i okolic były lanckorońskie spacery- takie jak nocny spacer „Tajemnice Lanckorony”, spacer z Lanckorony do Artystycznej Stodoły w Łaśnicy , Śladami Lanckorońskich Miłości , spacer botaniczny „Natura – Kultura – Sacrum” , Śladami lanckorońskich Aniołów. Spacery z przewodnikiem cieszyły się dużym zainteresowaniem , łącznie uczestniczyło w nich ponad 90 osób. 

Z zebranych materiałów przygotowany został ponad 8 minutowy film promocyjny ” Anielskie festiwale”:

W projekt zostały zaangażowane środki własne oraz wkład osobowy Gościńca 4 Żywiołów.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

* Relacje z wydarzeń oraz film promocyjny „Anielskie Festiwale ” można obejrzeć na stronach- www.gosciniec4zywiolow.pl, www.aniolwmiasteczku.pl, FB/ turystycznalanckorona

 

 

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu grantowego pt. Aniołowo- wirtualne muzeum związane z historią regionu, ludzi i miejsc oraz konkursy i wystawy tematyczne, współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywioły. W ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.